தமிழ் கவிதைகள் 🌹

Story & Poetry

Group Languages:

தமிழ்English

Public Group

Joined :516
Viewed :852
Liked :1
 Text 
 Link 
 Photo 
 Video 
 Audio 
 Docs 

Group Description:

அன்பார்ந்த குழு உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம்,

இந்த குழு தமிழில் கதை, கவிதை, விடுகதைகள் போன்றவை பகிர்ந்துகொள்ள உருவாக்கப்பட்ட குழு. உங்களில் கவிதை, கதை எழுதும் திறமை உள்ளவர்கள் குழுவில் உங்களது படைப்பை பகிரலாம்.

Group Rules:

⭕ Anybody can post in this group.

⭕ Post only Tamil kavithai, poetry, stories, and contents related to literature.

⭕ Don't chat with group members.

⭕ Don't post unwanted forward messages, links, videos, or photos in the group.

⭕ Don't say "good morning" or "good night" messages. Avoid normal messages and chats.

Type of Group Join:

Direct Link

Chat Permission:

All members