தமிழ்நாடு கோயில்கள்

Religious

Group Languages:

தமிழ்English

Public Group

Joined :12
Viewed :63
Liked :0
 Text 
 Link 
 Photo 
 Video 
 Audio 
 Docs 

Group Description:

தமிழ் நாட்டிலுள்ள வழிபாட்டுத் தலங்கள், இறைவழிபாடு, வழிபாட்டு முறைகள், தகவல்கள், செய்திகள், கட்டுரைகள், பக்தி பாடல்கள் போன்ற பல்வேறு தகவல்கள் இந்த குழுவில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

விருப்பமுள்ள அன்பர்கள் அனைவரும் குழுவில் இணைந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம்.

Group Rules:

💐 குழுவில் யார் வேண்டுமானாலும் நல்ல இறைவழிபாடு சார்ந்த தகவல்களை பதிவிடலாம்.

💐 குழுவிற்கு சம்பந்திமில்லாத மற்றும் தேவையற்ற பதிவுகளை பதிவிட கூடாது.

💐 குழுவில் உரையாடல்களை தவிர்க்கவும். குழுவில் உள்ள நபர்களுக்கும் தனி அரட்டையில் உரையாட கூடாது.

💐 குழு விதிமுறைகளை மீறுபவர் உடனடியாக குழுவை விட்டு நீக்கப்படுவார்.

Type of Group Join:

Direct Link

Chat Permission:

All members